آب تنی بلژیکی ها در روز عشاق

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آب تنی بلژیکی ها در روز عشاق

خبر کوتاه

برغم هوای سرد و وزش شدید باد، دهها نفر از مردم بلژیک به مناسبت روز عشاق در دریای شمال آب تنی کردند. این حرکت در حمایت از کودکان سرطانی انجام شد.