پایتخت هائیتی ناآرام و بزودی 'بدون دولتی قانونی'

پایتخت هائیتی ناآرام و بزودی 'بدون دولتی قانونی'
نگارش از Euronews

پورتو پرنس، پایتخت هائیتی روز جمعه شاهد تظاهرات ضد دولتی، حضور حدود یکصد شبه نظامی در خیابان ها و درگیری بود. تظاهرات کنندگان یکی از این شبه نظامیان

پورتو پرنس، پایتخت هائیتی روز جمعه شاهد تظاهرات ضد دولتی، حضور حدود یکصد شبه نظامی در خیابان ها و درگیری بود.

تظاهرات کنندگان یکی از این شبه نظامیان را که ظاهراً مسلح هم نبود کشتند.

شبه نظامیانی که برخی از آنها به سوی تظاهرات کنندگان شلیک کردند سربازان سابق ارتش هائیتی بودند، ارتشی که در سال ۱۹۹۵ میلادی به دو دلیل سرکوب مخالفان و برانداختن دولت ها منحل شد.

درگیری ها پس از انتخاباتی روی می دهد که عملا به سرانجام نرسید و جانشینی برای میشل مارتلی، رئیس جمهوری که دوران ریاستش روز یکشنبه به پایان می رسد تعیین نکرد. سیاستمداران این کشور نیز نتوانسته اند بر سر تشکیل دولتی موقت به توافق برسند.

سرانجام با حضور پلیس هائیتی و خودروهای سازمان ملل متحد آرامشی نسبی به خیابان های پورتو پرنس، پایتخت هائیتی بازگشت.

مطالب مرتبط