دفتر هیلاری کلینتون از پیروزی او در آیووا خبر داد

دفتر هیلاری کلینتون از پیروزی او در آیووا خبر داد
نگارش از Euronews

دفتر انتخاباتی هیلاری کلینتون که او در رای گیری درون حزبی در ایالت آیووا پیروز شده است. هنوز این خبر به طور رسمی از طرف حزب دموکرات تایید نشده است

دفتر انتخاباتی هیلاری کلینتون که او در رای گیری درون حزبی در ایالت آیووا پیروز شده است. هنوز این خبر به طور رسمی از طرف حزب دموکرات تایید نشده است.

در رای گیری درون حزبی جمهوریخواهان تد کروز، پیروز شد. دونالد ترامپ که در نظرسنجیها پیش بود، دوم شد.

مطالب مرتبط