سقوط شاخصها در بازارهای مالی اروپا و آمریکا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سقوط شاخصها در بازارهای مالی اروپا و آمریکا

شاخص های عمده در بازارهای بورس آمریکا سقوط کم سابقه ای را تجربه کردند. یکی از شاخصهای اصلی داو جونز در بازار بورس وال استریت نیویورک حدود ۲.۶ درصد افت کرد.

در آن سوی اقیانوس اطلس، بازارهای مالی اروپا هم روز جمعه را با سقوط شاخصها پشت سر گذاشتند. شاخص فوتسی ۱۰۰ در بازار بورس لندن کمی بیشتر از دو درصد افت کرد.

در بازارهای بورس نیویورک، شاخص استاندارد اند پور ۵۰۰ حدود ۲.۲ درصد و شاخص نزدک کامپوزیت حدود ۲.۷ درصد سقوط کردند.

بسیاری از کارشناسان ادامه سقوط قیمت نفت را دلیل چنین واکنشی در بازارهای مالی می دانند. به نظر می رسد انتظار سرمایه گذاران برای ورود جدی تر ایران به بازار جهانی نفت در پی پایان تحریمها، باعث شده است که به دلیل انتظار عرضه بیشتر، قیمت نفت افت بیشتری کند.