پزشک های انترن در بریتانیا اعتصاب کردند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پزشک های انترن در بریتانیا اعتصاب کردند

خبر کوتاه

پزشکان انترن بیمارستان های انگلیس روز سه شنبه در اعتراض به پایین بودن دستمزدهایشان دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب موجب لغو شدن صدها عمل جراحی از پیش برنامه ریزی شده شده است. سرویس های اورژانس بیمارستان ها شامل این اعتصاب نشده اند و خدمات رسانی به مراجعه کنندگان را ادامه می دهند.

به گفتۀ اتحادیۀ پزشکان انترن، بیش از ۴۰۰۰ قرار ویزیت لغو شده و از بیماران خواسته شده تنها در صورت ضرورت به بیمارستان مراجعه کنند.

دولت بریتانیا قانونی را به اجرا گذاشته که بر اساس آن ساعات کاری پزشکان انترن از ۴۸ ساعت به ۵۰ تا ۶۰ ساعت در هفته افزایش می یابد اما حقوق آنها تنها ۱۱ درصد افزایش می یابد که از نظر این پزشکان معترض ناکافی است.