حریق گسترده جنگلها در غرب استرالیا

حریق گسترده جنگلها در غرب استرالیا
نگارش از Euronews

خبر کوتاه آتش سوزی گسترده در جنگلهای استان استرالیای غربی در کشور استرالیا حدود صد خانه را ویران کرده است. تاکنون سه نفر مفقود شده اند. وزش بادهای

خبر کوتاه

آتش سوزی گسترده در جنگلهای استان استرالیای غربی در کشور استرالیا حدود صد خانه را ویران کرده است. تاکنون سه نفر مفقود شده اند.

وزش بادهای شدید باعث گسترش حریق شده است. احتمال می رود که وزش این بادهای شدید در روز جمعه هم ادامه داشته باشد.

چهار مامور آتش نشانی در جریان اطفای حریق مجروح شدند.

مطالب مرتبط