نشت گاز از یک مخزن بزرگ در کالیفرنیا

نشت گاز از یک مخزن بزرگ در کالیفرنیا
نگارش از مسعود سالاری

خبر کوتاه به دنبال نشت متان از یک مخزن بزرگ گاز طبیعی در ایالت کالیفرنیا وضعیت اضطراری اعلام شد. مقامات محلی هزاران نفر از ساکنان اطراف مکان این

خبر کوتاه

به دنبال نشت متان از یک مخزن بزرگ گاز طبیعی در ایالت کالیفرنیا وضعیت اضطراری اعلام شد.

مقامات محلی هزاران نفر از ساکنان اطراف مکان این حادثه را نیز برای در امان ماندن از خطر احتمالی و بوی زننده گاز از منطقه دور کردند.

گاز متانی که از این مخزن نشت کرد، یک گاز با اثر گلخانه ای و برای جو مضر است.

مطالب مرتبط