کشف مواد آتش زای غیرقانونی توسط پلیس ایتالیا

کشف مواد آتش زای غیرقانونی توسط پلیس ایتالیا
نگارش از Euronews

خبر کوتاه پلیس ایتالیا روز پنجشنبه در شهر کازرتا موفق به کشف ۱۰ کیلوگرم مواد آتش زای غیرقانونی در فروشگاهی متعلق به فردی چینی تبار شد. در آستانه سال

خبر کوتاه

پلیس ایتالیا روز پنجشنبه در شهر کازرتا موفق به کشف ۱۰ کیلوگرم مواد آتش زای غیرقانونی در فروشگاهی متعلق به فردی چینی تبار شد. در آستانه سال نو میلادی، استفاده از ترقه و فشفشه در جشن ها مرسوم است.

مطالب مرتبط