زادروز امپراتور

زادروز امپراتور

روز چهارشنبه، ۲۳ دسامبر، هزاران نفر ژاپنی هشتاد و دومین زادروز امپراتور این کشور را جشن گرفتند. به گفته خبرگزاری خاندان سلطنتی، حدود ۲۳ هزار نفر از دوستداران و هواداران امپراتور آکیهیتو از صبح زود برای شرکت در این مراسم در محوطه کاخ سلطنتی توکیو گرد آمده بودند.

روز چهارشنبه، ۲۳ دسامبر، هزاران نفر ژاپنی هشتاد و دومین زادروز امپراتور این کشور را جشن گرفتند. به گفته خبرگزاری خاندان سلطنتی، حدود ۲۳ هزار نفر از دوستداران و هواداران امپراتور آکیهیتو از صبح زود برای شرکت در این مراسم در محوطه کاخ سلطنتی توکیو گرد آمده بودند.

تازه‌ترین ویدیو