غرق شدن قایق حامل گروهی از پناهجویان در آبهای اطراف ترکیه

غرق شدن قایق حامل گروهی از پناهجویان در آبهای اطراف ترکیه
نگارش از Euronews

قایق حامل گروهی از پناهجویان که راهی جزیره لیسبوس در یونان بود در آبهای اطراف ازمیر در ترکیه غرق شد. تعداد سرنشینان این قایق حدود ۴۱ نفر از حمله ۱۱

قایق حامل گروهی از پناهجویان که راهی جزیره لیسبوس در یونان بود در آبهای اطراف ازمیر در ترکیه غرق شد.

تعداد سرنشینان این قایق حدود ۴۱ نفر از حمله ۱۱ کودک عنوان شده است. گروه های نجات تاکنون توانسته اند ۲۱ تن از سرنشینان این قایق را نجات دهند و جستجو برای یافتن دیگر سرنشینان نیز ادامه دارد.
دلیل واژگون شدن این قایق تعداد بیش از حد سرنشینان بوده است. مقام های رسمی تاکنون لیستی از ملیت سرنشینان قایق ارایه نداده اند اما تمامی آنها پناهجویانی بوده اند که سعی داشتند خود را به اروپا برسانند.

به گزارش سازمان بین المللی مهاجرت، تعداد پناهجویانی که طی سال ۲۰۱۵ موفق شدند از طریق دریا و یا خشکی خود را به اروپا برسانند از مرز یک میلیون نفر گذشته است. در این مدت حدود ۳ هزار و ۷۰۰ پناهجو نیز کشته و یا ناپدید شده اند.

حدود نیمی از پناهجویان شهروندان سوری هستند که از جنگ می گریزند و از طریق ترکیه و سپس یونان راه اروپا را در پیش می گیرند.

مطالب مرتبط