تمیز کردن پنجره ها در پوشش نماد سال

تمیز کردن پنجره ها در پوشش نماد سال

در روزهای پایانی سال میلادی، کارگران با پوشیدن لباس حیواناتی که نماد سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ هستند، به تمیز کردن شیشه پنجره ها مشغولند. گوسفند نماد سال ۲۰۱۵ میلادی و میمون نماد سال ۲۰۱۶ است.

در روزهای پایانی سال میلادی، کارگران با پوشیدن لباس حیواناتی که نماد سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ هستند، به تمیز کردن شیشه پنجره ها مشغولند. گوسفند نماد سال ۲۰۱۵ میلادی و میمون نماد سال ۲۰۱۶ است.

تازه‌ترین ویدیو