بررسی پروندۀ عضویت صربستان در اتحادیۀ اروپا آغاز شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بررسی پروندۀ عضویت صربستان در اتحادیۀ اروپا آغاز شد

مذاکرات میان صربستان و اتحادیۀ اروپا برسر عضویت این کشور در این اتحادیه روز دوشنبه آغاز شد. در این مرحله از مذاکرات، دو فصل از ۳۵ فصل مطرح شده میان مقامات اتحادیۀ اروپا و صربستان در این باره بررسی می شود.

فصل ۳۲ این مذاکرات به کنترل مالی صربستان نظیر بودجه و هزینه های دولتی اختصاص دارد.

از دیگر موضوعات مهم در این نشست عادی سازی روابط میان کوزو و صربستان بود که اتحادیۀ اروپا بر آن اصرار دارد. این موضوع در فصل ۳۵ مربوط به مذاکرات میان این کشور و اتحادیۀ اروپا گنجانده شده است.

حقوق بشر، انرژی و اقتصاد از دیگر فصولی هستند که در این مذاکرات مورد بررسی قرار می گیرند.

مسالۀ شهر میترویتچا و تردد آزادانه شهروندان آلبانیایی و صرب تبار ساکن در دو بخش تقسیم شدۀ این شهر از موضوعات مهمی است که در این مذاکرات به آن پرداخته خواهد شد. این شهر به یکی از مظاهر تنش میان صربستان و کوزو از زمان اعلام استقلال کوزوو در سال ۲۰۰۸ تبدیل شده است.

این نشست با حضور مقاماتی مانند نخست وزیر صربستان، وزیر خارجۀ لوکزامبورگ و کمیسر اتحادیۀ اروپا در امور سیاست همجواری اروپا و مذاکرات گسترش این اتحادیه برگزار شد.