انتقاد از سیاست مهاجرتی مرکل در کنگره حزب حاکم آلمان

انتقاد از سیاست مهاجرتی مرکل در کنگره حزب حاکم آلمان
نگارش از مسعود سالاری

بحران پناهجویان سبب اعتراض در آلمان و در بعضی موارد ایجاد دو دستگی در میان سیاستمداران این کشور شده است. همزمان با نزدیک شدن شمار پناهجویان به مرز یک

بحران پناهجویان سبب اعتراض در آلمان و در بعضی موارد ایجاد دو دستگی در میان سیاستمداران این کشور شده است. همزمان با نزدیک شدن شمار پناهجویان به مرز یک میلیون نفر، آنگلا مرکل، صدر اعظم این کشور در دومین روز از کنگره حزب خود، اتحادیه دموکرات مسیحی، مورد انتقاد قرار گرفت.

هورست زیهوفر، رئیس شاخه حزب دموکرات مسیحی در ایالت بایرن گفت: «اگر تعداد پناهجویان کاهش نیابد، ما نخواهیم توانست از دیدگاه جمعیتی مشکل را به شیوه منطقی، انسانی و هوشمندانه حل کنیم.»

آقای زیفوفر در عین حال از سیاست خانم مرکل تا این زمان تقدیر کرد و او را «صدر اعظم برتر» نامید.

سیاست کنونی آنگلا مرکل عبارت از کنترل بحران پناهجویان در خارج از مرزهای اتحادیه اروپاست اما او برای این کار و نیز برای تأمین مایحتاج اولیه پناهجویان در ترکیه نیاز به همکاری سایر کشورهای اروپایی دارد.

در عین پناهجویان مانده در پشت مرزهای اروپا هم چنان چشم امید به دولت آلمان دوخته اند.

مطالب مرتبط