برقراری ارتباطات پستی مستقیم میان آمریکا و کوبا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
برقراری ارتباطات پستی مستقیم میان آمریکا و کوبا

خبر کوتاه

کوبا و آمریکا پس از حدود نیم قرن ارتباطات پستی مستقیم خود را برقرار کردند.

روابط دیپلماتیک رسمی میان دو کشور در تابستان سال جاری از سر گرفته شد.