تخلیه مرکز روابط اسلامی آمریکا پس از دریافت نامه حاوی پودر سفید رنگ

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تخلیه مرکز روابط اسلامی آمریکا پس از دریافت نامه حاوی پودر سفید رنگ

خبر کوتاه

پرسنل دفتر مرکزی شورای روابط اسلامی آمریکا در واشنگتن، پس از دریافت نامه ای حاوی یک پودر سفید رنگ تخلیه شدند.

بنابر گزارشها، همراه با این نامه این جمله که “مرگ دردناکی داشته باشی مسلمان” نیز برای این مرکز اسلامی ارسال شده بود.