از سرگیری گفتگوها میان مقامات دو کره

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
از سرگیری گفتگوها میان مقامات دو کره

خبر کوتاه

دو کره گفتگوهای خود را از روز جمعه از سر گرفتند.

این گفتگوها در سطح معاونان وزیر دو کشور در منطقه صنعتی و مرزی کائه سونگ و با هدف کاستن از تنش در روابط میان این دو کره صورت می گیرد.