بازمانده یک گروه نئونازی و متهم به همدستی در قتل ده نفر ادعای بیگناهی می کند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بازمانده یک گروه نئونازی و متهم به همدستی در قتل ده نفر ادعای بیگناهی می کند

تنها بازمانده یک گروه نئونازی که به همدستی در قتل ده نفر متهم است هر گونه دخالت در این قتل ها را رد می کند.

جلسه رسیدگی به اتهامات بِئات چپه٬ متهم ۴۰ ساله روز چهارشنبه در مونیخ آلمان برگزار شد. او که پس از دو سال و نیم سکوت خود را شکسته می گوید عضو شبکه «زیرزمینی ناسیونال سوسیالیست» نیست.

این شبکه که گفته می شود از جنایات نازی ها در دوران هیتلر الهام می گرفت، در فاصله سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ هشت شهروند ترک تبار، یک شهروند یونانی تبار و یک پلیس زن آلمانی را در شهرهای مختلف آلمان به قتل رساند.

این شبکه همچنین به دخالت در بمب گذاری٬ ۱۵ فقره سرقت مسلحانه و آتش سوزی عمدی متهم است.

محمد دایماگولر٬ وکیل بازماندگان یکی از قربانیان گفت: «من امیدهای زیادی دارم و انتظارات کمی. امیدوارم که او به سوالات اصلی پاسخ دهد. از جمله درباره گستردگی شبکه «زیرزمینی ناسیونال سوسیالیست»٬ کسانی که در آن دست دارند٬ نقش سرویس های امنیتی داخلی در آن و سوالات مهم دیگری که برای موکلانم مطرح است؛ از جمله این که چرا پدر٬ برادر یا پسرشان باید قربانی می شد و چرا آنها انتخاب شده بودند؟»

پس از یک سرقت بانکی و فرار از دست نیروهای پلیس، دو دوست بِئات چپه، خودکشی کردند. در دفاعیه ۵۳ صفحه ای٬ بئات چپه گفته که تا سه ماه پس از نخستین قتل شبکه مذکور٬ از آن بی خبر بوده است.

در حالی که قضات پرونده هدف از این قتل ها را هراس افکنی در میان مهاجران و واداشتن آنها به ترک آلمان خوانده اند اما بئات چپه جزئیات بیشتری در مورد انگیزه قتل ها ارائه نکرده است.

در صورت اثبات جرم٬ بئات چپه به حبس ابد محکوم می شود.