تاخیر در پرتاب «رهیافت لیزا»

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تاخیر در پرتاب «رهیافت لیزا»

پرتاب «رهیافت لیزا» به پنجشنبه ساعت پنج و چهاردقیقه صبح (به وقت اروپای مرکزی) موکول شد.

«لیزا» از پایگاه فضایی گویان فرانسه سوار بر موشک «وگا» به فضا پرتاب خواهد شد. ماموریت این رهیاب مطالعه امواج گرانشی و گشودن فصلی جدید در تاریخ اختر فیزیک است.