وعده سباستین کو برای تغییر ساختار فدراسیون جهانی دو و میدانی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
وعده سباستین کو برای تغییر ساختار فدراسیون جهانی دو و میدانی

سباستین کو، رئیس بریتانیایی فدراسیون جهانی دو و میدانی می گوید که هر چه زودتر باید ساختار قدیمی و فرسوده نهاد تحت امرش تغییر کند.

او که در کمیسیون ورزش پارلمان کشورش حاضر شده بود گفت: «با کمال میل اعتراف می کنم که در ساختار قدیمی ورزش قدرت زیادی در دست افراد اندکی بوده است. این ساختار باید اصلاح شود و تغییر کند. نمی توان ساختاری داشت که به کسی پاسخگو نباشد. اطمینان می دهم بزودی ساختار سالمی ایجاد کنم. بازگرداندن اعتماد هم در دستور کار است، البته این موضوع کمی زمان خواهد برد.»

در چند ماه گذشته اتهامات زیادی علیه مقامات عالی رتبه رشته دو و میدانی مطرح شده است. فساد گستره در ساختار فدراسیون جهانی و فدراسیون های کشورهای مختلف و همچنین سهل انگاری در برخورد با دوپینگ دوندگان از اتهامات مطرح شده هستند.