درگیری مخالفان دولت هند با پلیس در مقابل پارلمان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
درگیری مخالفان دولت هند با پلیس در مقابل پارلمان

خبر کوتاه

صدها نفر در اعتراض به عدم تحمل پذیری دولت ملیگرای هند در مقابل پارلمان این کشور در دهلی نو تظاهرات کرده و با پلیس درگیر شدند.

آنها از نخست وزیر این کشور خواستند به سنت سکولاریسم احترام بگذارد.