تردیدها نسبت به مرگ انتحاری «حسنا آیت بوالحسن»

تردیدها نسبت به مرگ انتحاری «حسنا آیت بوالحسن»
نگارش از Euronews

حسنا آیت بوالحسن زنی است که در عملیات پلیس در سن دنی پاریس در روز چهارشنبه کشته شد. ابتدا گفته شد که او در هنگام حمله با بکار انداختن کمربند انفجاری

حسنا آیت بوالحسن زنی است که در عملیات پلیس در سن دنی پاریس در روز چهارشنبه کشته شد. ابتدا گفته شد که او در هنگام حمله با بکار انداختن کمربند انفجاری خود کشته شده است اما انتشار یک نوار صوتی که صدای این زن را لحظاتی پیش از حمله نهایی پلیس ضبط کرده، انتحاری بودن مرگ وی را زیر سوال می برد.

او به نیروهای پلیس در اوج ناامیدی می گوید آیا می توانم از خانه خارج شوم که ناگهان صدای یک بمب می آید. معلوم نیست او با حمله پلیسها کشته شده یا اینکه مظنونان همراه وی او را کشته اند. از او به عنوان خویشاوند نزدیک عبدالحمید اباعود، یکی از طراحان اصلی حملات پاریس نام می برند که او هم در عملیات پلیس کشته شد. پلیس فرانسه همچنان بدنبال مظنون اصلی و سازمان دهنده حملات پاریس صالح عبدالسلام است. عبدالسلام ساعت ۳ صبح شنبه، چند ساعت پس از حملات پاریس با کمک دوستانش به بروکسل رفت و دو همراه در بازداشت پلیس هستند و گفته اند که مظنون اصلی را در محله مولنبک، زادگاه عبدالرحیم اباعود پیاده کرده اند. شبکه فرانس ۲ از قول اینترپل می گوید که صالح عبدالسلام احتمالا تغییر چهره و تغییر هویت داده است.

مطالب مرتبط

موضوع داغ

مطالب بیشتر درباره

حملات پاریس