پاریس در سوگ قربانیان

Access to the comments نظرها
نگارش از Mohsen Salehi
پاریس در سوگ قربانیان

پاریس سوگوار است. ده ها شهروند پایتخت فرانسه با روشن کردن شمع و گذاشتن دسته گل مقابل محل های عملیات جمعه شب، یاد بیش از ۱۲۹ قربانی را گرامی داشتند.

یک شهروند درباره حوادث خونین شب گذشته گفت: «کلمات قادر به تشریح وضعیت کنونی نیستند. کلمه ای جز دعا کردن به زبان نمی آید. باید به اینجا می آمدم.»

شهروند دیگر اظهار داشت: «هرگز فکر نمی کردم این اتفاق در محله ام و نزدیک خانه ام روی دهد. این حادثه می تواند در هر مکانی اتفاق بیفتد. در هیچ مکانی امنیت نداریم.»

یکی از ساکنان پاریس ضمن ناکافی دانستن تدابیر امنیتی کنونی خواهان بازگردان امنیت به خیابان ها شد. او بیان کرد: «پس از حادثه شارلی ابدو فکر می کردیم برنامه ویژه حفاظت نجاتمان می دهد، کمک می کند برای حفظ امنیت، برقراری زندگی عادی و برنامه ریزی برای آینده. ناکارآمدی این برنامه ویژه ثابت شد. باید چاره دیگری اندیشید و اطمینان را به جامعه برگرداند. در آستانه کریسمس مردد به رفتن به مغازه های شلوغ و خرید هستیم.»

حملات شامگاه جمعه بیم از فردایی ناامن و همچنین امید به ایجاد اتحادی برای مقابله با تروریسم و بازگرداندن امنیت به جامعه را در میان مردم بوجود آورده است.