از سرگیری کنترل مرزی در سوئد پس از بیست سال

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
از سرگیری کنترل مرزی در سوئد پس از بیست سال

سوئد از روز پنجشنبه کنترل اوراق هویت در مرزهای این کشور را آغاز کرد. این برای نخستین بار از زمان پیوستن سوئد به اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۵ است که این کشور کنترل مرزی برقرار می کند. به گفته مقامات سوئد این اقدام موقتی و برای مقابله با ورود موج پناهجویان است.

رییس پلیس مرزی سوئد با بیان اینکه پناهجویان می توانند مستقیما در مرز تقاضای پناهندگی خود را ارائه کنند، گفت: «برقراری دوباره کنترل مرزی بر حق تقاضای پناهندگی اثری ندارد و فقط به این دلیل است که تقاضا مستقیما در مرز صورت گیرد و سپس برای انجام تشریفات اداری و ثبت به آژانس مهاجرت مراجعه شود.»

پناهجویان برای رسیدن به اروپای شمالی راه دشواری پیش رو دارند. از این جمله می توان به پناهجویانی اشاره کرد که در برف و سرما تلاش می کنند با دوچرخه از روسیه و از طریق قطب شمال خود را به نروژ برسانند. تعداد این پناهجویان به چند هزار نفر می رسد و اغلب آنها افغان هستند.

محمد کاظم، پناهجوی افغان می گوید: «در تلویزیون دیدم که نروژ شهرهای خوبی دارد، آنها برای ادامه تحصیل و چیزهای دیگر کمک می کنند، به خاطر همین اینجا آمدم.»

بر اساس آمار دولتی از سال گذشته تا کنون بیش از چهار هزار نفر از این طریق خود را به نروژ رسانده اند. مسیری که دمای هوا در گرمترین حالت از ۱۰ درجه زیر صفر تجاوز نمی کند.