بازگشایی فرودگاه بالی اندونزی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بازگشایی فرودگاه بالی اندونزی

خبر کوتاه

فرودگاه بالی اندونزی بازگشایی شد. این فرودگاه پس از انتشار خاکسترهای کوه آتشفشان رینجانی و مسدود شدن باندهای پرواز، برای مدت دو روز بسته شده بود و با این کار، بیش از یکصد پرواز این فرودگاه که نیمی از آنها بین المللی بودند، لغو شدند.