سخنان جنجالی رهبر جنبش ضداسلامی پگیدا علیه وزیر دادگستری آلمان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سخنان جنجالی رهبر جنبش ضداسلامی پگیدا علیه وزیر دادگستری آلمان

نزدیک به بیست هزار تن از حامیان جنبش ضد اسلام
پگیدا دوشنبه در دردسدن آلمان تجمع کردند.

لوتز باکمان، رهبر و موسس جنبش ضداسلامی پگیدا در آلمان بار دیگر در گردهمایی حامیان این جنبش سخنان جنجالی علیه مقامات دولتی آلمان مطرح کرد. وی هایکو ماس وزیر دادگستری آلمان و عضو حزب سوسیال دموکرات آلمان را با ژوزف گوبلز، وزیر تبلیغات و پروپاگاندای هیتلر مقایسه کرد.

در واکنش به این سخنان حزب سوسیال دموکرات آلمان خواستار تعقیب قضایی باکمان شده ست. سخنگوی این حزب به رسانه ها گفته است دشمنانی چون باکمن باید مورد توجه دادستانی قرار بگیرند، چرا که آنها نماینده راست افراطی و مجرم هستند.

کابینه دولت آلمان راجع به این سخنان واکنش نشان داده است و گفته است سخنان رهبر ضد اسلامی پگیدا علیه وزیر دادگستری فرصت تازه ای به راستهای افراطی آلمان داده است تا فعالیت های ضدمهاجر را گسترش دهند و این در حالی است که آلمان میزبان بیش از ۸۰۰ هزار پناهجوی جدید خواهد بود.