سیل و آب گرفتگی در بغداد و اردوگاه آوارگان جنگ

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سیل و آب گرفتگی در بغداد و اردوگاه آوارگان جنگ

سیل در اثر بارش بارانهای سنگین، روز پنجشنبه خیابانهای بغداد و اردوگاه آوارگان جنگ در عراق در شمال پایتخت را در برگرفت. در اردوگاه العمل که بیش از هزار نفر در آن زندگی می کنند سیل چادرهای آوارگان جنگی را غیرقابل استفاده کرده است.

احمد عمر یکی از ساکنان این اردوگاه می گوید: «این وضع عادلانه نیست. پارلمان، مقامات و دولت باید بدانند که ما مردم شما هستیم. ما شهروندان شما هستیم اما شما ما را در عوض یک دینار می فروشید.»

آب گرفتگی در اردوگاه آوراگان جنگ، جای خوابیدن و مکانی برای پخت غذا برای آنها بر جای نگذاشته است.

یک زن ساکن این اردوگاه می گوید: «ما از بمباران فرار کردیم و به دنبال یک جای امن به اینجا آمدیم. دولت هیچ چیزی برای ما فراهم نکرده، حتی جایی برای زندگی. نگاه کنید به این چادرها که تصور می شود نو هستند، به خدا قسم زندگی در قبر بهتر از اینجاست.»

تکرار سیل و دیگر بلایای طبیعی در عراق، کشوری که دارای ذخائر عظیم نفت است و با بحران اقتدار روبروست، در سالهای گذشته مردم را بیش از پیش نسبت به کارآمدی دولت عراق بدبین کرده است.