موسسۀ رسانه ای «کوزا ایپک» به کنترل دولت ترکیه درآمد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
موسسۀ رسانه ای «کوزا ایپک» به کنترل دولت ترکیه درآمد

خبر کوتاه

دولت ترکیه مدیریت موسسۀ رسانه ای «کوزا ایپک» را در دست می گیرد. اومیت اونال، مدیر مالی روزنامۀ صباح از سوی دولت ترکیه برای مدیریت این موسسۀ رسانه ای منتقد حزب عدالت و توسعه منصوب شده است. وی از طرفداران رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه است و روزنامۀ صباح نیز از مواضع دولت ترکیه و حزب حاکم جانبداری می کند.

انتصاب وی به مدیریت این موسسۀ رسانه ای توسط دادگاه پنجم صلح آنکارا تایید شده است. این دادگاه به تازگی و به دستور رئیس جمهوری ترکیه تاسیس شده و دارای قدرت و اختیارات زیادی است. به دلیل سیستم این دادگاه امکان ارائۀ دادخواست نیز وجود ندارد.

یونس سوئر، قاضی این دادگاه که دستور انتقال مدیریت کوزا ایپک به دولت را صادر کرده، پیش از این نیز دستور داده بود توییتر را در ترکیه مسدود کنند.