همه پرسی در کنگو برگزار شد، تداوم ریاست جمهوری دنیس ساسو نگسو

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
همه پرسی در کنگو برگزار شد، تداوم ریاست جمهوری دنیس ساسو نگسو

بنا بر گزارش مقامات جمهوری کنگو، ۹۲ درصد از رای دهندگانی که روز یکشنبه در این کشور آفریقایی در همه پرسی تغییر قانون اساسی شرکت کردند، با این اقدام دولت موافق بودند.

این نتیجه به «دنیس ساسو نگسو»، رئیس جمهوری کنگو و قدرتمندترین مرد این کشور اجازه می دهد با اصلاح قانون اساسی، همچنان در مسند ریاست جمهوری باقی بماند.

«دنیس ساسو نگسو»، بیشتر از ۳۰ سال است که رئیس جمهوری این کشور غنی از نفت است.

همه پرسی روز یکشنبه ۲۵ اکتبر در حالی برگزار شد که مخالفان دولت، مشارکت در آن را تحریم کرده بودند و اکنون نیز آمار اعلام شده توسط مقامات دولتی را غیرواقعی می خوانند.

مقامات دولتی می گویند ۷۲ درصد از شهروندان کنگو در این همه پرسی شرکت کرده اند درحالی که ناظران مستقلی که در مراکز اخذ رای حضور داشتند، میزان مشارکت را پایین اعلام کرده اند.