ماهیگیران کودک هجده ماهه را نجات دادند

ماهیگیران کودک هجده ماهه را نجات دادند
نگارش از Euronews

خبر کوتاه ماهیگیران ترکیه موفق شدند کودکی را که در آبهای دریای اژه سرگردان بود نجات دهند. به نظر می رسد که این پسربچه هجده ماهه از قایق مهاجرانی به آب

خبر کوتاه

ماهیگیران ترکیه موفق شدند کودکی را که در آبهای دریای اژه سرگردان بود نجات دهند. به نظر می رسد که این پسربچه هجده ماهه از قایق مهاجرانی به آب افتاده که دو روز پیش در همان حوالی غرق شد و در نتیجه آن دست کم ۲ تن کشته و ۱۶ تن نیز ناپدید شدند.

مطالب مرتبط