سفر نمایندگان تروییکا به آتن

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سفر نمایندگان تروییکا به آتن

نمایندگان اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا در نهاد سه گانه موسوم به گروه تروییکا و از جمله بستانکاران اصلی یونان روز سه شنبه وارد آتن شدند. هدف از این سفر، بررسی روند اصلاحات اقتصادی در این کشور است.

آتن برای دریافت یک مجموعه جدید کمک مالی که در تابستان امسال درباره اعطای آن توافق حاصل شد باید پیشرفت در روند اصلاحات خود را اثبات کند.

همچنین با پیشرفت در این زمینه، راه برای مذاکره درباره سبک کردن بار بدهی های یونان باز می شود. در این راستا، پارلمان این کشور روز جمعه یک رشته قوانین اصلاحی را تصویب کرد.