افت شدید آهنگ رشد اقتصادی چین

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
افت شدید آهنگ رشد اقتصادی چین

روند رشد اقتصادی چین در سه ماهه سوم سال جاری میلادی در مقایسه با یک سال گذشته به پایین ترین حد خود طی شش سال اخیر رسیده است.

رشد اقتصادی دومین اقتصاد برتر دنیا در سال ۲۰۰۹ میلادی یعنی زمان بحران اقتصادی به بیشترین افت خود یعنی به رقم ۶.۲ درصد رسیده بود. پس از این تاریخ و تا پیش از سه ماهه سوم سال جاری، آهنگ رشد اقتصادی این کشور هیچگاه به زیر رقم ۷ درصد نرسیده بود. اما در این زمان رشد اقتصادی چین بار دیگر دچار افت شدید شده و ۶.۹ درصد گزارش می شود.

شنگ لیون، از دفتر ملی آمار چین در این زمینه گفت: «رشد اقتصادی ما با فشار بالایی مواجه شده که آهنگ آنرا کند کرده و بدین ترتیب وارد مرحله تنظیم و اصلاح خود شده است. منشاء این فشار اساسا روند بسیار بالای تولید در گذشته است، اما پایه و اساس اقتصاد تغییری نکرده و وضعیت کار و اشتغالزایی نیز مناسب است.»

شاخصهای اقتصادی چین نشان می دهد که حجم سرمایه گذاری در این کشور روند نزولی به خود گرفته و از طرف دیگر، تولیدات صنعتی نیز با افت مواجه شده است. کاهش شدید حجم واردات این کشور نیز از افت شدید تقاضای داخلی حکایت دارد. در این شرایط ایجاد تغییراتی در سیاستهای پولی بانک مرکزی چین برای سرعت بخشیدن به این روند اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.