بدنیا آمدن یک نوزاد در ارتفاع سی هزار پایی زمین

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بدنیا آمدن یک نوزاد در ارتفاع سی هزار پایی زمین

خبر کوتاه
در ویدئویی که در ارتفاع سی هزار پایی و در داخل یک هواپیما مسافربری گرفته شده است نوزادی بدنیا می آید که بین تایوان و ایالات متحده پرواز می کند. ادموند چن، مادر این نوزاد است و در هشت ماهگی به میهمانداران اعلام می کند که فرزندش در حال بدنیا آمدن است. دکتری که در میان مسافران بوده است کمک کرده تا این نوزاد بدنیا بیاید.