اعتصاب رفتگران و بحران زباله در پاریس

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعتصاب رفتگران و بحران زباله در پاریس

اعتصاب رفتگران پاریس، پایتخت فرانسه پنجشنبه برای چهارمین روز متوالی ادامه یافت.

حدود نیمی از چهار هزار و نهصد متصدی جمع آوری زباله پاریس در اعتراض به دستمزد پایین از روز دوشنبه دست به اعتصاب زده اند. در طول این چهار روز زباله های ده منطقه از بیست منطقه شهرداری جمع آوری نشده است.

یک گردشگر می گوید: «این چهره خیلی خوبی از پاریس نیست. من تنها چند روز اینجا هستم و مطمین نیستم که دوباره برگردم.»

همزمان تعدادی از کارگران صبح پنجشنبه یکی از ساختمان های شهرداری پاریس را اشغال کردند. اشغال کنندگان اعضای کنفدراسیون سراسری کار فرانسه هستند. این اتحادیه خواستار مذاکره فوری با آن ایدالگو، شهردار پاریس است. دبیر کل کنفدراسیون کار می گوید: «چهارشنبه صبح به پای میز مذاکره رفتیم. ما را به حساب نیاوردند. هیچ چیز به جز توهین نبود. ما از خانم ایدالگو می خواهیم که فورا به پای میز مذاکره بیاید. خانم شهردار مردم، کسبه و مالیات دهندگان را به گروگان گرفته است.»

در مقابل یکی از مقامات شهرداری پاریس از اعتصاب کنندگان خواست پیش از مذاکره فورا به اعتصاب پایان دهند. وی همچنین گفت که از روز پنجشنبه چند شرکت خصوص مشغول جمع آوری زباله ها شده اند.