تظاهرات کارکنان خدمات عمومی در لهستان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تظاهرات کارکنان خدمات عمومی در لهستان

خبر کوتاه

هزاران نفر از کارکنان خدمات عمومی لهستان روز پنجشنبه در مقابل پارلمان این کشور تظاهرات کردند.

نیروهای پلیس، آتش نشانی، ماموران مرزی و گمرک از جمله تظاهرکنندگان بودند. معترضان خواستار افزایش حقوق ها هستند.