پایان اعتصاب رفتگران پاریس

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پایان اعتصاب رفتگران پاریس

خبر کوتاه

رفتگران پاریس، پایتخت فرانسه پس از چهار روز به اعتصاب خود پایان دادند. به گفته رییس اتحادیه کارگری، شهرداری با شرایط اعتصاب کنندگان موافقت کرده است.

کارگران خواستار افزایش حقوق شده بودند. در مدت اعتصاب بیش از سه هزار تن زباله از سطح شهر جمع آوری نشد.