انتقال اولین گروه از اجساد زائران ایرانی فاجعه منا به ایران

انتقال اولین گروه از اجساد زائران ایرانی فاجعه منا به ایران
نگارش از Euronews

اولین هواپیمای حامل ۱۰۴ جسد از زائران ایرانی کشته شده در فاجعه منا در تهران به زمین نشست. ۴۶۵ زائر ایرانی حین مراسم رمی جمرات بر اثر تجمع گسترده

اولین هواپیمای حامل ۱۰۴ جسد از زائران ایرانی کشته شده در فاجعه منا در تهران به زمین نشست. ۴۶۵ زائر ایرانی حین مراسم رمی جمرات بر اثر تجمع گسترده زائران جان باختند. ۷۶۹ زائر در این فاجعه جان باختند که بیش از نیمی از آنها ایرانی بودند.

مطالب مرتبط