انتظار دیدن ابرماه سرخ فام بعد از سی و دو سال به سر آمد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
انتظار دیدن ابرماه سرخ فام بعد از سی و دو سال به سر آمد

یکشنبه شب، مردم کشورهای مختلف دو پدیدۀ «ابرماه» و «ماه خونین» را به طور همزمان شاهد بودند. این ماه گرفتگی و ماه افروختگی تا سحرگاه دوشنبه ادامه داشت.

همزمانی ماه گرفتگی و ابرماه به ندرت اتفاق می افتد و بنا به گفتۀ ناسا، همزمانی این دو پدیده در سال ۲۰۳۳ دوباره اتفاق خواهد افتاد. آخرین ابرماه خونین به سال ۱۹۸۳ باز می گردد.

ابرماه که به آن ماه افروختگی هم می گویند، زمانی رخ می دهد که ماه در نزدیک ترین فاصلۀ خود با زمین قرار گیرد که تقریبا هر ۴۱۲ روز یکبار اتفاق می افتد.

خسوف یا ماه گرفتگی نیز هنگامی رخ می دهد که زمین میان خورشید و ماه قرار می گیرد که باعث تاریکی ماه می شود. همزمانی ماه کامل و خسوف موجب می شود که رنگ ماه سرخ شود.

برای دیدن ابرماه سرخ فام بعدی، باید ۱۸ سال دیگر صبر کرد.