پاپ خواستار اتحاد پیروان ادیان مختف شد

Access to the comments نظرها
نگارش از امید لهبی
پاپ خواستار اتحاد پیروان ادیان مختف شد

پاپ فرانچسکو، رهبر کاتولیک های جهان در آخرین مرحله از سفر خود به آمریکا روز شنبه به فیلادلفیا رفت.

در جهانی که قدرت های ظلمانی مدرن تلاش می کنند آزادی دین را منکوب کنند و آنرا بهانه ای سازند برای نفرت پراکنی و وحشیگری، باید پیروان ادیان مختلف به هم بپیوندند و نغمه صلح سر دهن

وی در میان صدها هزار نفر از هوادارانش در سالن استقلال شهر فیلادلفییا حاضر شد و سخنرانی کرد.

رهبر کاتولیک های جهان در سخنرانی خود گفت: «آزادی دین قطعا به معنی حق عشق ورزیدن فردی و جمعی به خداست…آزادی دین بنا به طبیعت خود چیزی فراتر از اماکن مذهبی و روحیات شخصی و خصوصی و خانوادگی است، مذهب زیر مجموعه فرهنگ نیست، مذهب بخشی ازجامعه در میان تمام ملت هاست.» وی افزود: «در جهانی که قدرت های ظلمانی مدرن تلاش می کنند آزادی دین را منکوب کنند و آنرا بهانه ای سازند برای نفرت پراکنی و وحشیگری، باید پیروان ادیان مختلف به هم بپیوندند و نغمه صلح سر دهند.»

پاپ همچنی در جشنواره خانواده ها در شهر فیلادلفیا شرکت کرد. نزدیک به یک میلیون نفر در این مراسم حضور داشتند.