پناهجویان در کانون توجه رسانه های مجارستان قرار دارند

پناهجویان در کانون توجه رسانه های مجارستان قرار دارند
نگارش از Euronews

رسانه های مجارستان بیش از پیش به مسئله بحران پناهجویان می پردازند. از تابستان گذشته، مسائل بین المللی و اخبار مربوط به فساد مالی در رسانه های

رسانه های مجارستان بیش از پیش به مسئله بحران پناهجویان می پردازند. از تابستان گذشته، مسائل بین المللی و اخبار مربوط به فساد مالی در رسانه های مجارستان کمرنگ تر شدند و اندک اندک جای خود را به موضوع بحران مهاجران دادند. برای نمونه خبرگزاری مجاری ام تی آی (MTI) از آغاز ماه سپتامبر دو هزار خبر منتشر کرده که در آنها دست کم یکبار واژه «پناهجو» بکار رفته است.

سردبیر شبکه خبری ایندکس مجارستان می گوید:«ما بیش از یک میلیون خواننده در روز داریم. آنها هر روز به سایت خبری سر می زنند. به نظر می رسد مجارستانی ها به تازگی زیاد خبر می خوانند. در هفته های گذشته ما رکورد بازدید از سایتمان را شکسته ایم.»

مسئله پناهجویان برای برخی خبرنگاران مجاری گاه تبدیل به مسئله ای شخصی شده است. در هفته های گذشته یکی از فیلمبرداران تلویزیون ملی مجارستان به دلیل لگد پرانی به پناهجویان شغل خود را از دست داد. حسناء الغاوی نیز یکی دیگر خبرنگاران مجاری سوری تبار است که به تازگی در مرکز توجه قرار گرفته است. او در صفحه فیس بوکش از مردم مجارستان برای کمک به پناهجویان تشکر کرده است. خانواده او در دمشق زندگی می کند و او نگران آینده پیش روی آنهاست. او گفته که به سوری مجاری بودن خود افتخار می کند.

خبرنگار یورو نیوز در شهر بوداپست چنین گزارش می دهد: «هیچگاه تا این حد مجارستان در کانون توجه رسانه های بین المللی نبوده است. رسانه های مجاری نیز بر روی مسئله پناهجویان متمرکز شده اند. در حالیکه رسانه های بین المللی بر روی وضعیت نابسامان پناهجویان تاکید می کنند، رسانه های مجاری به مدیریت سیاسی بحران در سطح ملی می پردازند.»

مطالب مرتبط