گذرگاه های مرزی کرواسی به روی پناهجویان بسته شد

Access to the comments نظرها
نگارش از مسعود سالاری
گذرگاه های مرزی کرواسی به روی پناهجویان بسته شد

در پی هجوم بی سابقه پناهجویان از صربستان به مرز کرواسی، دولت این کشور هفت نقطه از هشت گذرگاه مرزی خود را به روی پناهجویان بست. تنها از صبح چهارشنبه و در فاصله کمی بیشتر از یک روز، یازده هزار پناهجویی که قصد رسیدن به آلمان را دارند، با عبور از مرز تووارنیک وارد کرواسی شدند.

در پی بسته شدن مرز ۱۷۴ کیلومتری مجارستان با صربستان، سیل پناهجویان به سوی کرواسی و اسلوونی سرازیر شد.

از سوی دیگر یک قطار حامل حدود ۱۵۰ پناهجو که ساعت ها در مرز کرواسی متوقف شده بود، وارد اسلوونی شد. با آن که مقامات اسلوونی گفته بودند این قطار را به کرواسی بازمی گردانند، اما برخی منابع از ادامه حرکت آن به اتریش خبر می دهند.

سرنشینان این قطار در هنگام توقف در مرز کرواسی، با فریاد «مرکل، مرکل»، نام صدر اعظم آلمان، خواستار ادامه حرکت به سوی این کشور شدند.

دولت اسلوونی گفته است که به مهاجران غیرقانونی اجازه عبور از خاک خود را نمی دهد اما به آنها اجازه می دهد که در این کشور درخواست پناهندگی بدهند.