مدیران موزه های ایتالیا مشخص شدند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مدیران موزه های ایتالیا مشخص شدند

خبر کوتاه

مدیران جدید ۲۰ موزۀ ایتالیا مشخص شدند. تعدادی از این مدیران از میان اتباع خارجی انتخاب شده اند که از آن جمله می توان به مدیر موزۀ فلورانس اشاره کرد که یک فرد آلمانی است.

این مدیران جدید در پی اعلام استخدام از میان چهره های بین المللی در قالب اصلاحات اداری به مدیریت موزه های ایتالیا گمارده شده اند.

حقوق سالانۀ مدیران این موزه ها بین ۷۸ تا ۱۵۰ هزار یورو تعیین شده است که به این رقم باید یک پاداش سالانۀ ۱۵ هزار یورویی را نیز افزود.

موزه های ونیز، ناپل و فلورانس برجسته ترین اشیاء باستانی و آثار معاصر را در خود جای داده اند.