مراسم چهل و دومین سالگرد کودتای خونین علیه آلنده در شیلی

Access to the comments نظرها
نگارش از مسعود سالاری
مراسم چهل و دومین سالگرد کودتای خونین علیه آلنده در شیلی

مراسم چهل و دومین سالگرد کودتا علیه دولت دموکراتیک سالوادور آلنده، رئیس جمهور پیشین شیلی در سانتیاگو، پایتخت این کشور برگزار شد. میشل باشله، رئیس جمهوری شیلی با حضور در دفتر آلنده و نثار گل، گفت که در مورد هزاران قربانی دیکتاتوری در این کشور حقیقت باید بازگو و عدالت در مورد آن اعمال شود.

ایزابل آلنده، دختر سالوادور آلنده و رئیس مجلس سنای شیلی (با ایزایل آلنده معروف که نویسنده و از بستگان دور سالوادور آلنده است، اشتباه نشود) گفت: «مراسم خیلی پرشور بود. ما یاد ۳۸ محافظ آلنده را گرامی میداریم، یعنی کسانی که همراهش بودند، با او بودند و با او ماندند، ولی امروز در میان ما نیستند، کشته شدند، اعدام شدند. به نظر من اینها باعث ایجاد شور و هیجان بیشتری در مراسم شد.»

دولت آلنده که رئیس جمهور منتخب بود، با کودتای خونین آگوستینو پینوشه در یازدهم سپتامبر ۱۹۷۳ سرنگون شد و شیلی برای سال ها تحت یک حکومت دیکتاتوری قرار گرفت.

یکی از شهروندان گفت: «من آمده ام تا یادی از آن زمان بکنم. ما هرگز آن واقعه را فراموش نمی کنیم. شمع روشن می کنیم، یعنی که به یاد دوستان مان هستیم.»

در حاشیه این مراسم و شب پیش از آن درگیری هایی میان پلیس و گروهی از مخالفان دولت که خواستار اصلاحات بودند، روی داد. تظاهرکنندگان به طور مشخص خواستار ایجاد اصلاحات در نظام اجتماعی و آموزشی کشور بودند.

بنا بر آمار رسمی دولت شیلی، در مجموع ۳۰۹۵ نفر در طول دوران دیکتاتوری پینوشه دراین کشور کشته شدند.