سر لنین از زیر خاک برلین سر برآورد

Access to the comments نظرها
نگارش از Masoud Imani Kalesar
سر لنین از زیر خاک برلین سر برآورد

خبر کوتاه
سر مجسمه ولادیمیر ایلیچ لنین، رهبر انقلاب ۱۹۱۷ اکتبر روسیه در شهر برلین آلمان از زیر خاک خارج شد تا به موزه ای انتقال یابد. مجمسه ۱۹ متری لنین با وحدت دو آلمان شرقی و غربی در سال ۱۹۹۱ میلادی از میدانی در برلین شرقی به زیر آورده و قطعه قطعه شده بود.