مرکز پناهجویان در شهر هپنهایم آلمان آتش گرفت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مرکز پناهجویان در شهر هپنهایم آلمان آتش گرفت

پلیس آلمان اعلام کرد پنجشنبه شب بر اثر آتش سوزی در یکی از مراکز نگهداری پناهجویان درشهر هپنهایم در جنوب فرانکفورت ۵ نفر آسیب دیدند. یکی از این افراد با شعله گرفتن آتش خود را از طبقه دوم به بیرون پرتاب کرد. چهار نفر دیگر به دلیل استنشاق دود آسیب سطحی دیده اند. در حال حاضر مقامات امنیتی دلیل این آتش سوزی را نامشخص می دانند. در این مرکز بیش از ۶۰ پناهجو از کشورهای سوریه، عراق، سومالی و اتیوپی ساکن بودند.

سخنگوی پلیس ناحیه گفت: «افراد ساکن این مرکز توسط صلیب سرخ هپنهایم مراقبت و نگهداری می شوند. مقدمات سکونت این افراد در جایی دیگر چیده خواهد شد. این مرکز در حال حاضر غیر قابل سکونت شده است. برای تغییر وضعیت باید منتظر ماند.»

آلمان در سال جاری پذیرای در مجموع هشتصد هزار پناهجو خواهد بود. در ماههای گذشته، بیش از ۱۰۰ مورد آتش سوزی ناشی از حمله به مراکز نگهداری پناهجویان گزارش شده است.