مقصد قطار حامل پناهجویان نامعلوم است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مقصد قطار حامل پناهجویان نامعلوم است

روز پنجشنبه پلیس مجارستان پناهجویانی را که با قطار عازم شهر مرزی شپرن بودند، در شهر
بیچکه پیاده کرد. این نخستین قطار پناهجویان است که بوداپست را به سوی مرزهای دیگر کشورهای اروپایی ترک کرده است.

شهر بیچکه در فاصله تقریبی ۴۰ کیلومتری از بوداپست قرار دارد.

عملیات پلیس با مقاومت بسیاری از پناهجویان همراه بود. برخی از پناهجویان برای اعتراض، همراه با اعضای خانواده شان بر روی ریلهای راه آهن دراز کشیدند.

علیرغم تلاش نیروهای پلیس، پناهجویان توانستند دوباره سوار واگنهای قطار شوند. در صورت ادامه مسیر این قطار، پناهجویان خواهند توانست به مرزهای اتریش و منطقه شنگن برسند.

بنا بر آخرین اخبار رسیده، هنوز مشخص نیست که در صورت راه افتادن قطار مزبور، مقصد نهایی آن کجا خواهد بود.