سود سالانه شرکت هواپیمایی ایزی جت بیشتر از پیش بینی های اولیه خواهد بود

سود سالانه شرکت هواپیمایی ایزی جت بیشتر از پیش بینی های اولیه خواهد بود
نگارش از Soroush Alavi

افزایش تعداد مسافران شرکت هواپیمایی ایزی جت در ماه اوت سال جاری موجب شده این کمپانی نسبت به پیش بینی سود سالانه خود تجدیدنظر کند. دومین شرکت

افزایش تعداد مسافران شرکت هواپیمایی ایزی جت در ماه اوت سال جاری موجب شده این کمپانی نسبت به پیش بینی سود سالانه خود تجدیدنظر کند.

دومین شرکت هواپیمایی بزرگ ارزان قیمت در اروپا ارزیابی کرده سود ناخالص سالانه اش بین ۶۷۵ تا ۷۰۰ میلیون پوند باشد. در ارزیابی های قبلی این میزان از سود بین ۶۲۰ تا ۶۶۰ میلیون پوند پیش بینی شده بود.

این پیش بینی نشان دهنده عملکرد مثبت این شرکت هواپیمایی بریتانیایی است. بدین ترتیب رقابت در این بخش بین رایان ایر، بزرگترین کمپانی هواپیمایی ارزان قیمت اروپایی و ایزی جت بیش از پیش افزایش پیدا خواهد کرد.

مطالب مرتبط