ترکیه؛ تفتیش دفاتر شرکت مرتبط با فتح الله گولن

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ترکیه؛ تفتیش دفاتر شرکت مرتبط با فتح الله گولن

خبر کوتاه

پلیس ترکیه روز سه شنبه به دفاتر مجموعه شرکت های کوزا ایپیک حمله کرد و دفاتر این شرکت را به اتهام ارتباط با فتح الله گولن نویسنده و واعظ اسلامگرای مخالف رجب طیب اردوغان مورد بازرسی قرار داد.

منتقدان این اقدام دولت را ساکت کردن رسانه های مخالف دولت دو ماه پیش از برگزاری انتخابات زودرس در ترکیه ارزیابی می کنند.