فعال شدن آتشفشان کولیما در مکزیک

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
فعال شدن آتشفشان کولیما در مکزیک

خبر کوتاه

آتشفشان «کولیما» در مکزیک از روز جمعه فعال شده و چندین تن گاز و دود در هوا منتشر کرده است. رسانه های محلی می گویند ستون گازهای منتشر شده گاه تا ارتفاع ۱۸۰۰ متری از دهانۀ این آتشفشان می رسد.

سازمان محافظت از غیرنظامیان در این شهر وضعیت زرد اعلام کرده است. وضعیت زرد یعنی اینکه شهروندان باید آماده باشند تا در صورت لزوم این شهر را ترک کنند.