دشواری زندگی کوکاکاران پرو با مبارزه دولت با قاچاق کوکائین

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دشواری زندگی کوکاکاران پرو با مبارزه دولت با قاچاق کوکائین

با عملیات وسیع دولت پرو در نابودی درختزارهای کوکا، هزاران خانواده در این کشور ممر درآمد خود را از محل کاشت درخت کوکا و برداشت برگ آن از دست داده اند. مواد مخدر کوکائین از برگ درخت کوکا و طی فرایندی شیمیایی تولید می شود.

دولت می گوید در قبال نابودی درختزارها و آسیب و زیان وارده به کسب و کار ۴۲ هزار خانوادۀ کوکاکار از آنان حمایت مالی کرده است تا محصول کشاورزی دیگری تولید کنند.

کارلوس فیگوئرا، نماینده کمیسیون ملی برای توسعه و زندگی بدون مواد مخدر (DEVIDA) می گوید:«نباید فراموش کنیم که در این مناطق مواد مخدر قاچاق می شود. ما نمی گوییم آنهایی که کوکاکاران قاچاقچیان مواد مخدر کوکائین هستند، نه، این طور نیست، اما قاچاقچیان از آنها استفاده می کنند، آنها را بدنبال خود می کشند و وارد زنجیره تولید و فعالیت های جنایی قاچاق مواد مخدر می کنند.»

بسیاری از ۹۵ هزار خانواده کوکاکاری که زندگی اشان با عملیات نابودی درختزارهای کوکا آسیب دیده است کمک دولت را ناچیز دانسته و آن را رد می کنند.

دولت پرو در فاصلۀ ۲۰۱۴-۲۰۱۳ میلادی ۵۵ هزار هکتار درختزار کوکا را نابود کرده است.

قاچاقچیان با استفاده از باندهای خاکی و هواپیمای سبک کوکائین را از اعماق جنگل های پرو به بولیوی قاچاق می کنند.