گاوهای خمشگین اسپانیا جان هفت نفر را گرفتند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
گاوهای خمشگین اسپانیا جان هفت نفر را گرفتند

جشنهای گاوبازی در اسپانیا با تلفات انسانی بی سابقه ای همراه شده اند. از آغاز ژوئیه تا کنون، دست کم هفت نفر به دلیل مشارکت در این جشنها و در مقابله با گاوهای خشمگین جان خود را از دست داده اند. قربانیان این حوادث اغلب جوانان اند و چهار نفر آنان در هفته گذشته جان باخته اند.

جشنهای گاوبازی بخش مهمی از جشنواره های تابستانی را در اسپانیا تشکیل می دهند و، با وجود افزایش مخالفت های حامیان حقوق حیوانات، همچنان مورد استقبال جوانان و هیجان دوستان قرار می گیرند.

هرساله، حدود ۲۰۰۰ مراسم گاوبازی در اسپانیا برگزار می شود که اغلب با مرگ گاوهای خشمگین به آخر می رسند. سال گذشته، در جریان برگزاری جشنواره های تابستانی، بیش از ۷۲۰۰ گاو به دست گاوبازان اسپانیایی کشته شدند.

بر اساس قوانین اسپانیا، مراسم گاوبازی از میراث فرهنگی این کشور محسوب می شود، و دولت در حال حاضر برنامه ای برای محدودسازی این سنت پرخشونت ندارد.